Pad: Home > Club > Watervlak > Gegevens

Gegevens

Agenda

Info Club Contact Cursussen Training Wedstrijden Siteplan
Optimisten Windsurfen Zeilen Foto's Filmpjes Koopjes Links Routes

Clubblad

Historiek Huishoudelijk reglement Krantenknipsels Watervlak

Aanleg

Beplanting Biologisch Gegevens Plans Route
 

 

  

 

Ons watervlak is een spaarbekken, gelegen aan de linkeroever van het Albertkanaal.

Het bestaat eigenlijk uit twee bekkens:

  • een controlebekken (verblijftijd van het water = één dag)

  • een spaarbekken met een nuttige inhoud van 4,5 miljoen kubieke meter !

Het water vloeit vanuit dit spaarbekken naar het productiecentrum 'Oelegem1 en 2', gelegen aan de rechteroever.
Per dag vloeit er ongeveer 170.000m3 naar productie-eenheid 1 en 50.000m3 naar productie-eenheid 2.

De heer Crommelinck van AWW heeft voor ons even wat rondgeneusd in een stapel oude dossiers omtrent ons vaarwater. Alvast onze gemeende dank daarvoor !

Bouwheer:
Ministerie
van Volksgezondheid en Leefmilieu - Bestuur der Sanitaire Bouwkunde - Dienst Waterleidingen, Brussel

Uitvoerder werkzaamheden:
Aannemingen
De Nul, Aalst

Leiding, studie en toezicht:
AWW nv, Mechelsesteenweg - Antwerpen

Project:
Veiligheidsreservoir "Spaarbekken Broechem": stockage van ruw water, ontnomen uit het Albertkanaal,
ter
beveiliging van de instellingen AWW Oelegem voor accidentele verontreiniging van het kanaal en/of voor watertekort bij aanhoudende droogte.

Enkele gegevens

   

Nuttige inhoud controlebekken:

180.000 m3

Nuttige inhoud spaarbekken:

4.500.000 m3

Totale inhoud van het spaarbekken:

6.100.000 m3

Beveiligingsduur:

Voor 200.000 m3 dagcapaciteit Oelegem gedurende 22,5 dagen
en voor 130.000 m3 dagcapaciteit (huidige situatie) gedurende 34,5 dagen.

 

Investering (1972)

   

Grondwerken:

15,87 miljoen Euro

Bouwwerken + electro-mechanische uitrusting:

7,56 miljoen Euro

Dubbele transportleiding m.i.v. kruising Albertkanaal:

5,58 miljoen Euro

TOTAAL:

29 miljoen Euro

 

Enkele afmetingen

   
Waterpeil: max. op +19,5 m
Omtrek: 2.750 m
Oppervlakte water: 50 ha

 

Opbouw zanddijk

     
Kruinhoogte: +21,0 m (natuurlijk maaiveld op +11,0 m)
Kruinbreedte: 8,0 m
Dijkmassief: Fijnzand: ong. 2,6 miljoen m3
  Taluds: 10/4 en 12/4

 

Bekleding binnentalud (waterzijde)

     

Waterdicht gewapend bitumenmembraan:

130.000 m2  

Ballast:

Zand:

48.000 m3
 

Grind:

47.000 m3
 

Breuksteen:

27.000 m3
 

Betonbekleding, dikte 15 cm:

66.000 m2

 

Bekleding buitentalud

   

lemig zand met begroening:

117.200 m2

Aanplanting rondom bekken:

7,5 ha herbebossing

Wegenis: kruinweg met op- en afritten:

5 m breedte