Pad: Home > Club > Watervlak > Aanleg

Aanleg

Agenda

Info Club Contact Cursussen Training Wedstrijden Siteplan
Optimisten Windsurfen Zeilen Foto's Filmpjes Koopjes Links Routes

Clubblad

Historiek Huishoudelijk reglement Krantenknipsels Watervlak

Aanleg

Beplanting Biologisch Gegevens Plans Route
 
Chronologisch overzicht van de bouwwerken van het spaarbekken van Broechem

1975

voorafgaandelijke controle grondwaterstand in de omgeving

sep 1975

schoonbaggeren van de dijkzate van de te verwezenlijken ringdijk tot 02/1976

feb 1976

weggraven van bovenste leemlaag tpv. het controlebekken tot 09/1976

sep 1976

aanvang opbouw dijkzate kant Albertkanaal tot 11/1976

nov 1976

opspuiten van de opgekuiste dijkzate met zandspecie en water tot 03/1977

maa 1977

bemalen controlereservoir + graven van verbindingsgeul tussen centrale put en controlebekken tot 05/1977 - opspuiten ringdijk met zand uit het controlebekken

mei 1977

opvullen van het controlebekken met baggerspecie afkomstig v.d. verbreding v.h. Albertkanaal tot 08/1977

08/1977

verdichten van de gedeeltelijk opgespoten dijkzate langs het Albertkanaal

tot jun 1978

- verder opbouwen van het dijklichaam met zand afkomstig van de baggerwerken i.h. Albertkanaal
- aanvang van de bouwwerken (betonconstructies)

jul 1978

- verdere opbouw van het dijklichaam van het spaarbekken tot 04/1979
- aanvang plaatsing van het beschermend waterdicht doek op het binnentalud

apr 1979

afwerken van het dijklichaam boven peil +14,30

tot dec 1979

- verder aanleggen van het afdichtingsmembraan + aanvang plaatsen teenballast
- opspuiten controlereservoir met baggerspecie uit het Albertkanaal

dec 1979

verder afwerken van het binnentalud van het spaarbekken

tot dec 1980

- aanbrengen van de bekleding van de Omleidingsgracht
- dichten van de bodem van het spaarbekken door opspuiten van weinig doorlatende sliblaag
- aanleg van de wegenis op de kruin van het veiligheidsreservoir
- afwerken van het binnentalud van het controlebekken

dec 1980

grond- en bouwwerken worden beŽindigd

tot dec 1981

- algehele afwerking van de buitentaluds en bermen van spaarbekken en controlebekken
- opvullen van het spaarbekken tot +9,70 (peil Albertkanaal)

dec 1981

opvullen van het spaarbekken tot +11,50

sep 1982

definitief in verbinding stellen van het controlebekken met het Albertkanaal

tot dec 1984

- vullen van het spaarbekken (in verschillende stappen) tot peil +19,50
- constante controle van het grondwaterpeil in de omgeving