Pad: Home > Prikbord > KrantenknipselsKrantenknipsels

 

In memoriam Louis Krijnen

30 april 1994 Erebestuurslid Louis Krynen overlijdt.
Uit Varen van 1994

Zaterdag 30 april '94 bereikte ons het bericht en de droeve mare: Louis, erebestuurslid van VVW Broechem, was op 63-jarige leeftijd aan een pijnlijke ziekte overleden.
Diegenen die het genoegen hadden in zijn nabijheid te leven, weten welk verlies dit voor de watersport en vooral voor VVW Broechem betekent.
Louis was er voor iedereen, surfer of zeiler; voor hem waren het allemaal watersporters. in de uitbouw van VVW Broechem kon men op Louis rekenen. De vraag was nog niet gesteld of zijn jawoord lag reeds klaar. Die enkele keer dat Louis 'neen' antwoordde, wisten we dat het werk al voltooid was vóór
de vraag werd gesteld.
Ingewijden wisten dat Louis erg ziek was en leed. Niemand had zich het heengaan zo plots voorgesteld.
Die zaterdag wist Louis, en hij alleen, dat zijn laatste wedstrijd eraan kwam. Zelfzeker als altijd tuigde Louis zijn surfplank op. Zijn getaand gelaat speurde naar de juiste windrichting en toen nam hij zijn start... zijn laatste start. Louis zette zich schrap, trok het zeil aan en verdween. En toen Louis aan de verre horizon nog slechts een klein stipje was, begrepen we allen dat hij op weg was naar die andere wereld, die wereld waarvan wij weten dat hij er welkom zal zijn.
Louis, gij waart een goed mens.
Dank voor alles en goede vaart.
Langs deze weg bieden we aan de diepbedroefde familie ons oprecht medeleven aan.
Van ons allen.

August

1988 - Droom wordt werkelijkheid

Droom van oud-voorzitter Robert Orlent wordt gerealiseerd
Zeilers en surfers weldra op waterspaarbekken te Broechem


Lang zal het niet meer duren voor talrijke watersportliefhebbers over het gladde water van het 68 ha metende AWW-waterspaarbekken te Broechem zullen glijden. Dat zijn alleszins de verwachtingen van de Vlaamse Vereniging voor Watersport.
Eind vorig jaar verschenen in de pers de eerste berichten over watersport op het grote AWW-waterspaarbekken, dat zich situeert tussen het kruispunt E313, E34, Oelegemsesteenweg en Albertkanaal. In Broechem werd daar erg rustig op gereageerd, dachten vele Broechemnaren terug aan de berichten. Zeven ~ acht jaar geleden was dat immers ook al eens aangekondigd.
Toen de AWW met de aanleg van het spaarbekken begon, koesterde vooral BLOSO grootse plannen om de watersport van dienst te zijn. Een aanlegsteiger Werd gebouwd, een boot werd aangeschaft en net over de Tapelbeek, op het grondgegebied Massenhoven, kocht BLOSO een terrein om ook andere sporten te creëren.
Dit begin gaf iedereen hoop maar uiteindelijk kwam van het project niets in huis. Hierdoor werd de enorme waterplas spoedig een paradijs voor de watervogels.
Vanuit een andere hoek groeiden er ongeveer twee jaar geleden nieuwe ideeën. Met de Antwerpse Waterwerken en de steun van BLOSO maakte de volharding van de Vlaamse Vereniging voor Watersport dat een wens van oud-voorzitter Robert Orlent alsnog in vervulling zal gaan. De VVW liet haar oog vallen op de enorme waterplas te Broechem. Immers niet overal in Vlaanderen vindt men zulk groot wateroppervlak. Zij vond het zonde om dit enig recreatieoord voor watersporters zo maar te laten liggen. Door het hoge waterpeil zit het zeilend valkje bijna altijd in de wind.
Deze krachtige wind waait ook onder de gelederen van de VVW. Zij wil in de korst mogelijke tijd in Groot-Ranst de VVW Broechem gaan stichten.
Wanneer door de gemeente aan de bouwaanvraag voor botenloods, sanitair en clubhuis gunstig advies wordt gegeven, dan ligt een ganse waaier aan mogelijkheden voor zeilers en surfers open. In eerste instantie wordt de plas opengesteld voor zeilers en surfers. Deze laatsten zijn wel verplicht een neopreen pak te dragen. Ook de zeilbootjes, slechts de eenheidsklassen, zullen het AWW-water mogen doorklieven. Zwemmen is er niet toegelaten evenmin als kano- en kajakvaren. Al lijdt dat laatste nog niet helemaal definitief. Door de VVW afdeling Broechem zal er tevens scholing worden gegeven aan zowel kinderen als volwassenen en ook gehandicapten zullen in een bootje de genoegens van een echte zeiler kunnen beleven.
Voor het zover is, zal er nog heel wat water door het spaarbekken vloeien. Het commodo en incommodo verloopt wel eind februari, maar vooraleer de bouwtoelating er is, zit men nog vast.
De geplande infrastructuur op de hoek van de privé-weg van AWW op de Oelegemsesteenweg omvat een oppervlakte van 12 bij 40 meter. Het zal naast een clubhuis, een uitgebreid sanitair en een botenloods omvatten. Enkele speeltuigen zullen er buiten komen naast wat aanplantingen en een ordelijke parkeerplaats. Een hellend vlak met een takel zal het verder makkelijk maken om de boten naar de dijk te brengen.
Een rubberen mat op de binnenzijde van het bekken maakt het de surfers makkelijk te water te gaan. De boten echter moeten nog 240 meter verder gedragen worden naar de steiger. De VVW initiatiebootjes zouden volgens afspraak met de AWW wel in het water aan de steiger mogen blijven liggen
Wie interesse heeft of meer inlichtingen wil, kan zich melden bij Jos Deckx, Dennenlaan 13, 2228 Ranst, tel. 03/485.70.26, Marina Vermeiren, Gemeenteplein 1, 2250 Broechem, tel. 03/485.66.36 of bij het VVW-secretariaat, tel. 03/ 219.69.67.
De 68 hectaren grote plas van de Antwerpse Waterwerken in Broechem zal eerlang wellicht een paradijs voor de zeilers en surfers worden. Een oude droom van Robert Orlent wordt hiermee' gerealiseerd.